Årsmötesperioden 2019 | Sverigedemokraterna Stockholms län

Årsmötesperioden 2019

Årsmötesperioden för kommunföreningarna är nu slut. Vi kan lägga många trevliga årsmöten bakom oss nu och på allvar börja med förberedelserna inför valet till Europaparlamentet och kommande verksamhetsår.

Den breda samsyn och gemenskap vi har i distriktet har verkligen gjort sig påtaglig under denna period då i princip alla årsmötesbeslut fattats i stor enighet och i god samarbetsvilja.

En ny arbetsgrupp för SD Salem har bildats. I den takt föreningen växer med fler aktiva medlemmar är målsättningen att SD i Salem övergår till en egen kommunförening.

En del ordföranden och delar av styrelser har tackat för sig och lämnat över till nya förmågor. Vi önskar de nyvalda styrelserna och ordföranden ett stort lycka till och vi vill samtidigt rikta ett stort tack till deras föregångare.

Till alla de nyvalda vill vi också hälsa att ni alltid kan kontakta distriksombudsmännen och kansliet för all tänkbar hjälp.

Under våren har vi bokat in en hel del utbildningar såsom, ordförandeutbildning, sekreterarutbildning, styrelseutbildning och även en utbildning för alla valberedare i distriktet. Mer information om detta kommer skickas ut till alla berörda.

Nedan finner du foton på de styrelser som hunnit med att låta sig fotograferas.

Nu ser vi fram emot distriktsårsmötet som går av stapeln den 23/3 och därefter är det fullt fokus på att öka antalet sverigedemokratiska europaparlamentariker i Bryssel.