Besök till Birka | Sverigedemokraterna Stockholms län

Besök till Birka

Flera förtroendevalda från SD Stockholms län besökte den välkända gamla vikingastaden Birka. Det genomfördes en kortare rundtur med en välkunnig arkeolog som berättade om folket som verkade på ön samt hur livet på vikingatiden kunde vara. Besöket avslutades med en gruppbild vid ansgarskorset.

IMG_0927

Birka som låg på Björkö räknas som Sveriges första stad, den uppstod på 700-talet och avvecklades möjligen i god ordning i slutet av 900-talet. det kan också ha skett ett anfall av främmande makt mot Birka i samband med att staden upphörde. Det många inte känner till är att det redan innan Birka grundades fanns en handelsplats på ön Helgö, Birka övertog den funktion som Helgö innan hade haft. Birka övergavs p.g.a. landhöjningen, vissa farleder blev obrukbara när vattendjupet blev alltför lågt. Birka var byggd enligt något som kan kallas stadsplan och hölls under uppsikt av kungen som bodde på grannön Adelsö.