Distriktsstämma – Distriktsstyrelsen Sverigedemokraterna Stockholms Län 2021 – 2023 | Sverigedemokraterna Stockholms län

Distriktsstämma – Distriktsstyrelsen Sverigedemokraterna Stockholms Län 2021 – 2023

Söndagen den 16 maj genomförde SD Stockholms läns partidistrikt sin distriktsstämma och valde styrelse för åren 2021-2023. Distriktet vill gratulera alla ny- och omvalda i styrelsen samt framföra sitt tack till alla ombud och suppleanter som närvarande vid distriktsstämman. Ett extra stort tack till mötesordförande Jonas Andersson och mötessekreterare Chris Dahlqvist som på ett utomordentligt sätt såg till att mötet genomfördes korrekt och effektivt.

Distriktsstyrelsen Sverigedemokraterna Stockholms Län 2021 – 2023