Förre riksdagsledamoten Stellan Bojerud fick en värdig begravning. | Sverigedemokraterna Stockholms län

Förre riksdagsledamoten Stellan Bojerud fick en värdig begravning.

Stellan begravdes i Sundbybergs kyrka den 11 augusti. Eftersom Stellan under en stor del av livet varit militär och militärhistoriker fick begravningen en starkt militär prägel. En hedersvakt bestod av representanter för olika delar av försvaret. Officianten Mats Lekman kom från högkvarteret. Antalet deltagare var knappt 200. I enlighet med Stellans önskan hölls inga tal vid båren. Deltagarna bestod av familj och släktingar, vänner från armen, hemvärnet, politiken och staden.

Efter begravningen samlades ett 80-tal gäster i restaurangen i Marabouparken under ledning av Stellans son Fredrik Bojerud. I enlighet med Fredriks önskan var tillställningen ljus och trivsam. I stället för tal berättade vi anekdoter och historier om det som varit. Mest blev det historier om Stellans militära verksamhet. Dock berättade flera om Stellans författarskap t ex Bengt Rinaldo, Bo Hugemark och Thomas Roth. Ulf Landström berättade om Stellans liv i Sundbyberg.

Bland gästerna fanns Riksdagens vice talman Björn Söder samt riksdagsmannen Robert Stenkvist från Sverigedemokraterna. Från Centerpartiet i Sundbyberg fanns gruppledaren Stefan Bergström i vilket parti Stellan startade sin politiska bana 1968. Några vänner från moderaterna i Sundbyberg fanns också med. Från I 1 – Stellans gamla regemente – närvarade ett 40-tal gamla vänner samt chefen för I 1. SD Sollentuna och Solna fanns med bland gästerna.

Stellan hade bestämt att gästerna skulle bjudas på sill, prinskorv och köttbullar. Till kaffet skulle serveras kaka med punsch.
Flertalet deltagare ansåg att Stellans minne kommer att leva länge som sverigepatrioten, sundbybergspatrioten, militärhistorikern, författaren och den trogne vännen, fadern och maken.

Avslutningsvis vill familjen och personliga vänner tacka alla, som visat sitt deltagande och stöttat oss.

Manora Kjellin Bojerud