Historiskt möte med landstingsgruppen | Sverigedemokraterna Stockholms län

Historiskt möte med landstingsgruppen

Söndagen den 5 oktober 2014 kommer för evigt att vara ett historiskt datum för SD Stockholms läns/stads landstingsgrupp.
Då träffades nämligen medlemmarna i sagda grupp – det vill säga i landstingsfullmäktige invalda ordinarie ledamöter och ersättare – för att som viktigaste punkt på dagordningen välja gruppledare och biträdande gruppledare.
Sedan mötesordföranden, riksdagsman David Lång, förklarat mötet öppnat och Jakob Eriksson valts till mötessekreterare följde ett antal obligatoriska punkter på dagordningen innan det som punkt 8 blev dags att välja gruppledare (vilken i absolut gynnsammaste fall även kommer att kunna titulera sig landstingsråd).
Rösträtt hade de nio ordinarie ledamöterna vilka hade tre kandidater att välja mellan: Dan Kareliusson, Monica Tedestam Berglöw och Per Carlberg, vilka var och en först presenterade sig för auditoriet. Av dessa gick majoriteten av rösterna till Dan Kareliusson, som därmed utsågs till Sverigedemokraternas förste gruppledare i Stockholms landstingsfullmäktige.
Dan kommer till sin hjälp att få två biträdande gruppledare i form av Per Carlberg, Tyresö och Arnold Boström, Huddinge.
I nuläget är det ännu inte klart med nämnd- och styrelsefördelning eller eventuella politiska sekreterare-tjänster, men detta kommer att klarna ”under resans gång”. Dan Kareliusson kunde informera om att det finns möjlighet för partiet att få tillgång till kanslilokaler i landstingshuset i Stockholm.
Den 21 oktober hålls så det första mötet med Stockholms landstingsfullmäktige, dit de ordinarie ledamöterna kommer att kallas. Även ersättare har möjlighet medverka.
Den historiska första landstingsgruppen har följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter: Dan Kareliusson, Rickard Wall, Jacob Hagnell, Ingrid Hult, Monica Tedestam Berglöw, Henrik Vinge, Per Carlberg, Arnold Boström och Ulf Landström.
Ersättare: Stefan Buncic, Anders Sundholm, Östen Granberg, Tommy Hansson, Tommy Blomqvist, Fredrik Lindahl, Mikael Strandman, Lennart Ljungqvist, Christian Staaf, Jan Björkebaum Dahlén, Oksana Edström, Jörgen Bengtsson, Esa Orma, Christer Löfving, Jenny Manners, Mats Arkhem, Kenneth Valtersson, Margareta Haglund, Maria Danielsson och Lotta Nordfeldt.

Tommy Hansson

 

Presidiet bestod av mötesordförande David Lång och mötessekreterare Jakob Eriksson. Foto: Tommy Hansson

Presidiet bestod av mötesordförande David Lång och mötessekreterare Jakob Eriksson. Foto: Tommy Hansson

 

Många hade mött upp till det historiska mötet. Foto: Tommy Hansson

Många hade mött upp till det historiska mötet. Foto: Tommy Hansson

 

Dan Kareliusson valdes till gruppledare. Foto: Tommy Hansson

Dan Kareliusson valdes till gruppledare. Foto: Tommy Hansson