Massor med information på länets och stadens landstingsresa | Sverigedemokraterna Stockholms län

Massor med information på länets och stadens landstingsresa

En förväntansfull landstingsgrupp samlad. Foto: Tommy Hansson

En förväntansfull landstingsgrupp samlad. Foto: Tommy Hansson

-Landstinget är som en chokladask i flera lager. Så valde den erfarne landstings- och kommunpolitikern Ulf Landström, Sundbyberg att sammanfatta landstingets organisation när 17 sverigedemokrater hade samlats för en Ålandskryssning lördagen den 10 maj i syfte att lägga upp ritningarna inför landstingsvalet den 14 september.


Per Carlberg, Tyresö, vikarierande ordförande för SD Stockholms län i Robert Stenkvists ställe, inledde med att hälsa de förväntansfulla deltagarna välkomna.
Ett av syftena med den här resan är att vi lär känna varandra över stads- och länsgränserna, förklarade Per. Sammankallande Dan Kareliusson, Stockholms stad, informerade därefter om resans upplägg med ett ganska tufft program innehållande massor av information om landstingspolitiken, som är jungfrulig mark för de allra flesta av deltagarna.
Förutom Ulf Landström var det av deltagarna egentligen bara Lotta Nordfelt, Stockholms stad, som nyligen anslutit sig till SD efter att tidigare ha representerat Centern, som har tidigare erfarenhet av landstingspolitiken och dess förutsättningar.

35-sidigt budgetförslag
Det är i skrivande stund bara drygt fyra månader kvar till valet, som vi alla hoppas skall ge Sverigedemokraterna ett antal mandat i Stockholms landstingsfullmäktige. 2010 var det ett relativt fåtal röster som saknades för att SD skulle komma in.
Målsättningen inför valet i höst är att få omkring tio ordinarie mandat, vilket innebär att SD kommer att kunna tillsätta cirka 100 platser i olika nämnder och styrelser samt att lägga fram ett budgetförslag omfattande runt 35 sidor. Skulle vi få fler mandat än förväntat skall vi givetvis kunna hantera ett sådant angenämt problem!
– När vi organiserar oss bör vi fundera på vilka SD:are som kan sitta som experter i styrelserna, framhöll Ulf Landström. Ett register över vilka som finns tillgängliga bör upprättas. Vi skall också vara på det klara med att vi inte får några kompisar, vi får köra själva!

Snabb start
Landstingsgruppen har ett antal uppgifter att arbeta med. Bland dessa märks att skapa en harmonisk utveckling inom Sverigedemokraterna samt att lägga grunden för framgångar för partiet, hitta punkter som tilltalar väljarna, skapa förutsättningar för ”100-gruppen”, välja och välja bort projekt och att möjliggöra en snabb start när vi väl är invalda.
Huvudparten av gruppens diskussioner kom att handla om hälso- och sjukvård. Det konstaterades att det råder brist på såväl läkare som sjuksköterskor. Ett växande problem inom vården är att ett ökande antal av vårdpersonalen kommer från bemanningsföretag, vilket skapar minskad kontinuitet och därmed otrygghet för både patienter och anställda.
Jörgen Bengtsson, Tyresö, med erfarenhet som forskare vid Huddinge sjukhus, underströk att smittspridning är ett alltmer påtagligt problem:
Fram till på 1990-talet var det obligatoriskt med smittprovtagning, men det har tagits bort eftersom det anses vara ”kränkande”. Säkerhetssituationen vid våra sjukhus är vidare allvarlig och i dag krävs det bevakning dygnet runt på grund av det ökande våldet.
Det kunde konstateras att det inom sjukvårsområdet finns en rad frågor som är lämpliga för SD att göra utspel om.

Nyttigt och lärorikt
Vidare informerade Per Carlberg om tillståndet inom psykiatri och demensvård, Monica Tedestam Berglöw, Järfälla om personalsituationen, Ingrid Hult, Södertälje om öppenvården, Rickard Wall, Stockholms stad om trafiken och Jacob Hagnell från riksdagskansliet om kulturen.
Alla SD-politiska program skall utmärkas av systemtänkande, professionalism samt samarbetsvilja och –förmåga, framhöll Rickard Wall om trafiken, men detta skulle även kunna sägas om all SD-politik i landstinget.
Efter väl förrättat värv i det grupprum som hyrts var det dags för båtbyte och återfärd till Stockholm. Deltagarna övergick nu till otvunget mingel och informella diskussioner, vilket även det var mycket givande.
Sammanfattningsvis en mycket nyttig och lärorik duvning för oss förhoppningsfulla sverigedemokrater, något som möjliggjordes av Dan Kareliussons och Ulf Landströms planering och övriga deltagares benägna intresse.

Tommy Hansson
SD Södertälje

Från vänster Per Carlberg, Kenneth Valtersson, Tommy Blomqvist och Ingrid Hult. Foto: Tommy Hansson

Från vänster Per Carlberg, Kenneth Valtersson, Tommy Blomqvist och Ingrid Hult. Foto: Tommy Hansson