SD Gotland blir ett eget partidistrikt | Sverigedemokraterna Stockholms län

SD Gotland blir ett eget partidistrikt

Stockholms läns distriktsordförande Per Carlberg överlämnar en symbolisk ordförandeklubba till Sverigedemokraterna Gotlands ordförande Lennart Pettersson.

Under det extra insatta distriktsårsmötet i SD Stockholms län den 12 november 2017 antogs förslaget om att förändra den geografiska omfattningen av SD Stockholms län. SD Stockholms län ska framöver vara identisk med riksdagsvalkretsen Stockholms län och därmed inte längre innefatta Gotlands län. SD Gotland har på senare tid fått en historik medlemstillväxt och antalet aktiva företrädare och framtida kandidater har nu uppnått den nivån att Gotland uppnår krav som ställs för att bilda ett eget distrikt. I och med det har man tillsammans med riksorganisationen gjort bedömningen att SD Gotland nu är redo att stå på egna ben inför valåret 2018.

Grattis SD Gotland och lycka till!