Stockholms läns landsting 2014-2018 | Sverigedemokraterna Stockholms län

Stockholms läns landsting 2014-2018

Stockholms län

Ledamot – Valkrets Nordväst

Henrik Vinge

Ersättare:

1. Christian Staaf
2. Jan Björkebaum Dahlén
3. Oksana Edström

Ledamot – Valkrets Nord

Ulf Landström

Ersättare:

1. Stefan Buncic
2. Anders Sundholm
3. Peter Vargård

Ledamot – Valkrets Nordost

Monica Tedestam-Berglöw

Ersättare:

1. Fredrik Lindahl
2. Mikael Strandman
3. Lennart Ljungqvist

Ledamot – Valkrets Sydväst

Ingrid Hult

Ersättare:

1. Östen Granberg
2. Tommy Hansson
3. Tommy Blomqvist

Ledamot – Valkrets Ost

Per Carlberg

Ersättare:

1. Jörgen Bengtsson
2. Esa Örmä
3. Christer Löfving

Ledamot – Valkrets Sydost

Arnold Boström

Ersättare:

1. Mats Arkhem
2. Kennerth Valtersson
3. Martin Nigals

Stockholms stad

Ledamöter:

Dan Kareliusson
Lotta Nordfeldt

Ersättare:

Per Ossmer