Sverigedemokraterna lanserar regionpolitiskt program för Stockholms län | Sverigedemokraterna Stockholms län

Sverigedemokraterna lanserar regionpolitiskt program för Stockholms län

 

Sverigedemokraterna lanserar sitt regionalpolitiska program för Stockholm läns landsting.

Sverigedemokraternas regionalpolitiska program är ett resultat av fyra års arbete i Stockholms läns landsting och är ett inriktningsprogram för kommande mandatperioden.

Programmet belyser aktuella problem och åtgärder i Stockholms läns landstings uppdrag och verkar som politisk grund i utformningen av vår regionala politik i Stockholmsregion.

Programmet är indelat i fyra ämnesområden och berör ett flertal underpunkter:
-Hälso- och sjukvården i Stockholms län: sjukvårdpersonalens trygghet, NKS – Nya Karolinska Solna och Gamla Karolinska.
-Kollektivtrafik: en fungerande kollektivtrafik, plankare, tiggeriet, trygghet i kollektivtrafiken och färdtjänst.
-Regionalpolitik som berör bland annat byggnation, trängselskatt, infartsparkeringar, länets flygplatser och Österleden.
-Kultur: kulturen inom sjukvården och främjandet av det lokalhistoriska arvet.

Programmet i sin helhet finner du här: Regionpolitiskt program SD Stockholm län 2018

Frågor och synpunkter gällande programmet hänvisas till Sverigedemokraternas landstingskansli:
08 – 737 51 11
sll@sd.se