Varksamhetsberättelser | Sverigedemokraterna Stockholms län

Varksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för SD Stockholms län 2009

Distriktet SD Stockholms län utgörs av länets samtliga kommuner (utom Stockholms stad, som utgör ett eget distrikt) samt Gotland.

Styrelse vald på årsmötet 2009

Ordförande:
Arnold Boström, Huddinge

Vice ordförande:
Robert Stenkvist, Botkyrka

Ledamot:
Staffan Arnberg, Österåker
Eva Remnebratt,  Haninge

Suppleant:
David Bergqvist, Nacka
Tommy Hansson, Södertälje

Revisor:
Sören Sundh, Sigtuna

Revisorsuppleant:
Dmitrij Makarov, Lidingö

Utsedd av SDU:
Louise Erixon, Stockholm (fr o m december)
Eric Myrin, Nacka (t o m november)

Styrelsen har under året haft 12 stycken protokollförda sammanträden.

Kommunföreningar

I distriktet verkar följande kommunföreningar:

SD Haninge/Nynäshamn

SD Huddinge

SD Järfälla/Upplands-Bro

SD Sigtuna

SD Upplands-Väsby

SD Västra Södertörn (Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje samt Gnesta, som tillhör distriktet SD Sörmland)

Under året bildades arbetsgruppen SD Solna-Sundbyberg.

Arbetsgrupper är under bildande i Nacka-Värmdö, i Norrtälje samt i Tyresö.

Kommunala mandat

SD besätter för närvarande 9 mandat av de 12 som vanns i valet 2006:

Haninge (2), Huddinge (2), Järfälla (1), Nykvarn (1), Sigtuna (1),

Upplands-Bro (1), Upplands-Väsby (1).

Utdelade flygblad

En av partiets basverksamheter är flygbladsutdelning till hushållen. I distriktet delades det ut 175.400 flygblad och tidningar under året, med följande fördelning:

2009 2008
Botkyrka 20.500 17.500
Danderyd 100
Ekerö 4.050
Gotland 2.000
Haninge 12.600 3.150
Huddinge 20.050 9.200
Järfälla 15.800 6.200
Lidingö 42.850 7.700
Nacka 15.950
Norrtälje 7.800 400
Nykvarn 3.400
Nynäshamn
Salem 4.650 3.400
Sigtuna 5.000 5.750
Sollentuna 2.250 700
Solna 2.600
Sundbyberg 1.200 300
Södertälje 2.400 1.800
Tyresö 1.650
Täby 2.800 800
Upplands-Bro 500 4.000
Upplands-Väsby 200 1.000
Vallentuna
Vaxholm 4.500 1.100
Värmdö 4.650 2.300
Österåker 400
Totalt: 175.400 65.150

Dessutom gjordes under året två postutskick i Västra Södertörn, totalt drygt 21.000 st.

I Gnesta delades 3.650 st.

Radio SD i Stockholms närradio, 88 MHz

SD Stockholms län samarbetar med SD Stockholms stad, som har sändningsrätten. Sändningarna omfattar ett entimmesprogram, med två repriser, varje vecka. Radio SD har en egen hemsida, www.radiosd.se, där tidigare program finns. I programmen medverkar förutom David Lång (Stockholms stad) även Arnold Boström, Staffan Arnberg och David

Bergqvist.

Hemsida

Distriktet har en egen hemsida, www. stockholmslan.sverigedemokraterna.se, med länkar till lokala hemsidor.

Valet till Europaparlamentet

I årets val ökade partiets röstandel i distriktet från 0,7% (2004) till 2,1%. I tre kommuner nådde vi över 3%: Botkyrka 3,1% – Nykvarn 4,1% – Södertälje 3,3%.

Kyrkovalen

Större delen av distriktet ingår i Stockholms stift, resterande i Strängnäs stift eller i Uppsala stift.

I valet till stiftsfullmäktige i Stockholms stift ökade SD från 1,8% (2005) till 2,6% och behöll sina två mandat. Det ena tillföll distriktet i Huddinge/Botkyrka valkrets (Arnold Boström), där vi erhöll 4,4%.

I valen till kyrkofullmäktige fick distriktet med 6,7% två mandat (Arnold Boström och Lars Johansson) i Sankt Mikaels församling (Huddinge). Vi hade kandidater i ytterligare tre församlingar, dock utan att nå fram till mandat.

Möten/Media

Under året hölls i distriktet sex välbesökta utbildningsmöten, anordnade av Jens Leandersson (SD Syd) och Robert Stenkvist. Föredragshållare förutom Jens var Stellan Bojerud,  Anders Sundholm samt en mediakonsult.

Våra ombud närvarade mangrant vid partiets landsdagar i Ljungbyhed. En motion om sänkt skatt för pensionärer lades fram av Robert Stenkvist.

I distriktsordförandekonferensen i Örebro representerades distriktet av Robert Stenkvist.

En lång artikel av Robert Stenkvist,  Katarina Bengtsdotter och Tommy Hansson om samhällets brist på reaktioner vid politiskt våld publicerades i Länstidningen.

Tommy Hansson har fått ett drygt tiotal artiklar publicerade, i Länstidningen och Södertäljeposten. Han har även deltagit i en debatt i Kanal 7.

Arnold Boström                                       Robert Stenkvist

ordförande                                               vice ordförande

Staffan Arnberg                                       Eva Remnebratt

ledamot                                                    ledamot

David Bergqvist                                       Tommy Hansson

suppleant                                                  suppleant

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2008

Verksamhetsberättelse för SD Stockholms län 2008

Enligt Sverigedemokraternas partistadgar skall ett distrikt verka ”inom en riksdagsvalkrets eller inom flera intilliggande riksdagsvalkretsar” (§5. Mom 1). Vid distriktsårsmötet 2007 utgjordes stockholmsdistriktet av de tre riksdagsvalkretsarna Stockholms stad, Stockholms län samt Gotland.

Under hösten 2008 bildades SD Stockholms stad som ett eget distrikt. Sedan dess utgörs SD Stockholms län av Stockholms län samt Gotland.

Styrelsen som valdes 2008:

Ordförande: Johan Rinderheim, Nynäshamn (avgick i augusti 2008)
Vice ordförande: David Lång, Stockholm (t.f ordförande fr.o.m augusti 2008)
Andre vice ordförande: Arnold Boström, Huddinge (kassör)

Ledamot: Katarina Bengtsdotter, Järfälla (sekreterare)
Ledamot: Robert Stenkvist, Botkyrka
Ledamot: Eva Remnebratt, Haninge
Ledamot: Niclas Carlberg, Stockholm
Ledamot: Staffan Arnberg, Österåker
Ledamot: Andreas Persson, Huddinge
Ledamot: Lars-Börje Sjögren, Järfälla
Ledamot: Mikael Höglund, Upplands-Bro
Ledamot: Lars Svensson, Täby
Ledamot: Per-Olov Jansson, Stockholm

Suppleant: Johnny Levin, Sundbyberg
Suppleant: Ove Karlsson, Stockholm
Suppleant: Daniel Assai, Stockholm
Suppleant: Christofer Johnsson, Botkyrka

Därtill kommer SDU-representanten.

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 11 stycken sammanträden.

Utdelade flygblad 2008
En av partiets basverksamheter är flygbladsutdelning. I Stockholms län delade vi ut 80.150 flygblad och tidningar under 2008. Dessa fördelades över kommunerna enligt nedan.

Botkyrka 17.500
Danderyd 100
Gotland 2.000
Haninge 3.150
Huddinge 9.200
Järfälla 6.200
Lidingö 7.700
Norrtälje 400
Salem 750
Sigtuna 5.750
Sollentuna 700
Stockholm 15.000
Sundbyberg 300
Södertälje 1.800
Täby 800
Upplands-Bro 4.000
Upplands-Väsby 1.000
Vaxholm 1.100
Värmdö 2.300
Österåker 400
Summa 80.150


Radio SD i Stockholms närradio, 88 Mhz
Radio SDs sändningar har fortgått som vanligt, 3ggr per vecka. SD Stockholms län samarbetar med SD Stockholms stad, som förvaltar sändningsrättigheten. Ordinarie sändningstid är lördagar kl 14:00 – 15:00. Repriser sänds söndagar kl 09:00 – 10:00 samt torsdagar kl 20:30 – 21:30. De som regelbundet pratar i radion är Arnold Boström (ansvarig utgivare), David Lång, Staffan Arnberg och David Bergqvist. Sändningarna kan höras i Stockholms kommun samt i de närbelägna kranskommunerna. Sedan 2006 har Radio SD även en hemsida varifrån programmen kan laddas ned, www.radiosd.se.

Hemsida
Distriktet har en egen hemsida på internet, www.sverigedemokraterna.se/stockholm. Där redovisas utdelade flygblad och annan aktivism i distriktet. Där finns även länkar till kommunföreningarnas hemsidor samt till Radio SD.

Kommunföreningar
I Stockholmsdistriktet har vi under året haft kommunföreningar som ofta omfattat flera intilliggande kommuner. De olika föreningarna har varit:

Haninge/Nynäshamn;
Huddinge;
Järfälla/Upplands Bro;
Sigtuna;
Stockholms stad (ombildades till distrikt under året);
Upplands-Väsby;
Västra Södertörn (Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje);

Kommunföreningar planeras på flera andra håll, bland annat på Lidingö och i Täby-Danderyd.

Kommunala mandat
Sverigedemokraterna har mandat i följande kommuner inom Stockholms län:

Haninge 2 mandat
Huddinge 2 mandat
Järfälla 1 mandat
Nykvarn 1 mandat
Sigtuna 1 mandat
Upplands-Bro 1 mandat
Upplands-Väsby 1 mandat

I Södertälje vann Sverigedemokraterna 2 mandat i valet 2006 men dessa har ej kunnat besättas. Nynäshamnsmandatet tappades i och med att Johan Rinderheim lämnade partiet.

Kyrkopolitik
I Stockholms stiftsfullmäktige har Sverigedemokraterna 2 mandat. Dessa förvaltas av Arnold Boström samt Roland Gustafson. Boström innehar även ett mandat i S:t Mikaels församling.

Politikerveckan på Gotland
SD Stockholms län fanns representerat på Gotland av ett tiotal aktivister under politikerveckan. Dessa inhystes i ett par medlemmars gäststugor. Vi närvarade vid partiledningens torgmöten, delade ut flygblad och hjälpte till med bemanningen av partiets kampanjtält.

Utbildningsverksamhet
Jens Leandersson från Klippan anordnade sammanlagt fyra olika utbildningstillfällen där gamla och nya partimedlemmar i stockholmsdistriktet fick en introduktion i kommunalpolitisk verksamhet samt debatteknik. Utbildningen blev mycket uppskattad och sammanlagt närvarade ca 70 personer.

SD-Kurirens Stockholmsspecial
Under året gav SD-Kuriren ut en stockholmsupplaga som ett inledande steg i riksorganisationens satsning på stockholmsområdet inför kommande val.

Övrigt
Nationaldagen firades med ett besök på Dalarö, där tiotalet aktivister delade ut flygblad och nationaldagskarameller och samtalade med personer som visade intresse. Andra utåtriktade aktiviteter ägde vid olika tidpunkter rum i Haninge, Vaxholm, Huddinge och Stockholm.

David Lång Arnold Boström Katarina Bengtsdotter
t.f Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Eva Remnebratt Robert Stenkvist Niclas Carlberg
Ledamot Ledamot Ledamot

Staffan Arnberg Andreas Persson Mikael Höglund
Ledamot Ledamot Ledamot

Johnny Levin Ove Karlsson Daniel Assai
Suppleant Suppleant Suppleant


VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2007

Verksamhetsåret 2007 omfattar tiden 07 03 10 – 08 03 15. Efter flera års valrörelse har det gågna året präglats av organisatoriskt arbete.

Styrelse vald 10 mars 2007:

Ordförande Johan Rinderheim

Förste vice ordförande David Lång

Andre vice ordförande Anna Hagwall

Ledamot Arnold Boström

Ledamot Jonas Åkerlund

Ledamot Dan Kareliusson

Ledamot Niclas Carlberg

Ledamot Alf Grevhagen

Ledamot Katarina Bengtsdotter

Ledamot Staffan Arnberg

Ledamot Börje Sjögren

Ledamot Jonas Adolfsson

Ledamot Eva Remnebratt

Ledamot Mikael Höglund

1.Suppleant Johnny Levin

2.Suppleant Ove Karlsson

3.Suppleant Per Carlberg

4.Suppleant Andreas Persson

Därtill kommer SDU-representanten i styrelsen som utgjordes av Martin Kinnunen större delen av året.

Verksamheter

Flygbladsutdelningar:

Distriktets aktivister delade under kalenderåret 2007 ut 84.200 flygblad och SD-tidningar.

Närradion:

Radiosändningarna har fortsatt som tidigare 3 ggr/ vecka. Sändningarna sker i samarbete med Stockholms Stads kommunförening. Ordinarie radiopratare under verksamhetsåret har varit Arnold Boström, Johan Rinderheim, David Lång, Linus och Staffan samt Jonny Levin.

Sändningarna kan höras på 88 MHz, lördagar 14:00 – 15:00, söndagar 9:00 – 10:00 samt torsdagar 20:30 – 21:30.

Hemsida:

På distriktets hemsida finns bl.a. olika läsvärda artiklar, en presentation av distriktet och av partiets politik samt de olika kommunföreningarnas hemsidor. Där finns också en länk till närradion då denna är tillgänglig även via internet. En effektivisering med nya rutiner för en snabbare utläggning av radioprogram på nätet har genomförts. Flygbladsstatistik, redovisad per kommun och månad finns också att ta del av på denna hemsida.

Bulletinen:

Stockholmsbulletinen har utkommit med ett nummer under verksamhetsåret. Fungerar som nyhetsblad för lokala aktiviteter.

Kommuner:

Distriktet har 10 kommunala mandat i åtta kommuner.

Dessa fördelar sig enligt följande:

Haninge 2 mandat

Huddinge 2 mandat

Järfälla 1 mandat

Upplands-Bro 1 mandat

Upplands-Väsby 1 mandat

Sigtuna 1 mandat

Nynäshamn 1 mandat

Nykvarn 1 mandat

Existerande kommunföreningar är:

Bro-Järfälla

Nynäs-Haninge

Stockholm

Väsby-Sigtuna

Huddinge

Aktiviteter har pågått för att etablera lokala organisationer i Botkyrka, Södertälje och

Nykvarn samt på Gotland. I Botkyrka och Södertälje har riksorganisationen hjälpt till.

Kyrkopolitik:

I Stockholms stift har SD 2 mandat. Arnold Boström har kämpat vidare i S:t Mikaels kyrkofullmäktige (Huddinge).

Övrigt:

Distriktet hjälpte under sommaren till att tömma rikskansliet på dess innehåll och räddade åtskilliga historiska klenoder undan förgängelsen.

Vecka 27 var ett antal aktivister från distriktet på Gotland under Almedalsveckan.

Ett antal mindre informationsmöten för infobeställare och nya medlemmar anordnades på olika platser i distriktet.

Årets julfest samlade ett 70-tal deltagare och ägde rum i Sollentuna.

Johan Rinderheim David Lång Anna Hagwall

Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Arnold Boström Jonas Åkerlund Dan Kareliusson

Ledamot Niclas Carlberg

Ledamot Alf Grevhagen

Ledamot Katarina Bengtsdotter

Ledamot Staffan Arnberg

Ledamot Börje Sjögren

Ledamot Jonas Adolfsson

Ledamot Eva Remnebratt

Ledamot Mikael Höglund

Ledamot Martin Kinnunen

Ledamot Ledamot Ledamot (SDU)

Johnny Levin Ove Karlsson Per Carlberg

1 Suppleant 2 Suppleant 3 Suppleant

Andreas Persson

4 Suppleant


VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2006

Verksamhetsåret 2006 omfattar tiden 06 02 22 – 07 03 10. Perioden har främst präglats av valrörelsen inför de allmänna valen som hölls den 17 september 2006 samt av den nya situation med fler kommunala mandat som blev följden av valet.

Styrelse vald 12 mars 2005:

Ordförande Johan Rinderheim
Förste vice ordförande David Lång
Andre vice ordförande Arnold Boström

Ledamot Niclas Carlberg
Ledamot Dan Kareliusson
Ledamot Anna Hagwall
Ledamot Eva Remnebratt
Ledamot Alf Grevhagen

Suppleant Staffan Arnberg
Suppleant Johnny Levin
Suppleant Jonathan Stagh

Därtill kommer SDU-representanten i styrelsen som utgjordes av först Oscar Sjöstedt och därefter Johan Auguster.

Verksamheter

Flygbladsutdelningar:
Distriktets aktivister delade under kalenderåret 2006 ut 118.000 flygblad och valtidningar. Dessa fördelade sig i de olika kommunerna som följer:

Stockholm 49 750
Värmdö 14 900
Järfälla 14 300
Huddinge 7 550
Gotland 6 000
Norrtälje 5 400
Haninge 3 500
Täby 3 300
Sigtuna 3 000
Upplands Väsby 2 050
Nacka 1 700
Sundbyberg 1 500
Upplands Bro 1 350
Lidingö 1 300
Sollentuna 800
Tyresö 600
Solna 300
Nynäshamn 200
Österåker 200
Botkyrka 100
Nykvarn 100
Södertälje 100

Närradion:
Radiosändningarna har fortsatt som tidigare 3 ggr/ vecka. Sändningarna sker i samarbete med Stockholms Stads kommunförening. Ordinarie radiopratare under verksamhetsåret har varit Arnold Boström, Johan Rinderheim, David Lång, Linus och Staffan samt Jonny Levin.
Även SDU gjorde ett antal program under året.
Sändningarna kan höras på 88 MHz, lördagar 14:00 – 15:00, söndagar 9:00 – 10:00 samt torsdagar 20:30 – 21:30.
Under året har en ny Internetsida tagits i bruk www.radiosd.se. Där är radiosändningarna tillgängliga att lyssna till direkt, samt går även att ladda ner som filer.

Hemsida:
På distriktets hemsida finns bl.a. olika läsvärda artiklar, en presentation av distriktet och av partiets politik samt de olika kommunföreningarnas hemsidor. Där finns också en länk till närradion då denna är tillgänglig även via internet. Flygbladsstatistik, redovisad per kommun och månad finns också att ta del av på denna hemsida.

Bulletinen:
Stockholmsbulletinen har utkommit med tre nummer under verksamhetsåret. Fungerar som nyhetsblad för lokala aktiviteter.

Kommuner:
Distriktet har numera 10 kommunala mandat i åtta kommuner.
Dessa fördelar sig enligt följande:
Haninge 2 mandat
Huddinge 2 mandat
Järfälla 1 mandat
Upplands-Bro 1 mandat
Upplands-Väsby 1 mandat
Sigtuna 1 mandat
Nynäshamn 1 mandat
Nykvarn 1 mandat

De kommuner som tagit mandat i valet har bildat kommunföreningar där varje kommunförening utgörs av två kommuner. Hittills har föreningar bildats för
Väsby-Sigtuna, Järfälla-Bro samt Nynäs-Haninge. En omorganisering har även påbörjats i SD-Stockholms stads kommunförening.
Publiciteten har varit fokuserad på vårt vågmästarmandat i Upplands-Bro samt det faktum att vi inte kunde besätta de två mandat som partiet oväntat fick i Södertälje.

Partikansli:
Stockholmsdistriktet ansvarade fram till maj månad för partiets rikskansli. Därefter övertogs verksamheten av partistyrelsens verkställande utskott.

Kyrkopolitik:
I Stockholms stift har SD 2 mandat. Arnold Boström har kämpat vidare i S:t Mikaels kyrkofullmäktige (Huddinge).

Övrigt:
17 maj – flygbladsutdelning utanför Skattebetalarnas förenings årsmöte vid Mariatorget.
14 juni uppvaktas Diskrimineringsombudsmannen med anledning av att man ville avskaffa ”Den blomstertid nu kommer” vid landets skolavslutningar.
Vecka 27 Var ett antal aktivister från distriktet i Almedalen under politikerveckan.
15 juli Flygbladsutdelning vid American Car Show i Norrtälje.
31 augusti, flygbladsutdelning utanför ABF huset på Sveavägen ”Pensionärernas dag”
Totalt packades undervalrörelsen 115.000 valförsändelser av medlemmar och sympatisörer i distriktet, därtill anordnades 12 torgmöten i olika kommuner.
17 september var det valdag och distriktets samtliga vallokaler bevakades under valets öppettider. På vissa håll rapporterades valsedelsstölder och sabotage, men det var av betydligt mindre omfattning än vid valet 2002.
23 november, föredrag och diskussion ang. partiets invandringspolitiska handlingsprogram.
2 december, julfest med drygt 80 deltagare.
14 december, föredrag och diskussion ang. partiets kriminalpolitiska handlingsprogram.
4 januari, föredrag och diskussioner ang. partiets ekonomipolitiska handlingsprogram.

Ordförande
Johan Rinderheim
1:e vice ordf.
David Lång
2:e vice ordf.
Arnold Boström
Ledamöter:
Niclas Carlberg Heidi Abramsson xxxxx xxxxxx
Suppleanger:
Anette Martinson Ove Karlsson Janina Sandlund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2005

Verksamhetsåret 2005 omfattar tiden 05 03 13 – 05 02 21. Perioden har främst präglats av fortsatt uppbyggnad samt det kyrkoval som hölls den 18 september 2005.

Styrelse vald 12 mars 2005:

Ordförande Johan Rinderheim

Förste vice ordförande Arnold Boström

Andre vice ordförande David Lång

Ledamot Niclas Carlberg

Ledamot Heidi Abramsson

Ledamot xxxxx xxxxxx

Ledamot Jonny Levin

Ledamot Jonathan Stagh

Suppleant Anette Martinson

Suppleant Ove Karlsson

Suppleant Janina Sandlund

Verksamheter

Flygbladsutdelningar:

Distriktets aktivister delade under kalenderåret 2005 ut 118.500 flygblad och valtidningar. Dessa fördelade sig i de olika kommunerna som följer:

Stockholm 65.350, Huddinge 10.850, Lidingö 10.050, Haninge 5.750, Nynäshamn 5.650, Värmdö 3.700, Sollentuna 3.600, Vaxholm 2.900, Täby 2.600, Nacka 1.900, Solna 1.800, Sundbyberg 1.200, Nykvarn 1.100, Norrtälje 650, Södertälje 600, Gotland 500
Upplands Väsby 300.

Närradio:

Radiosändningarna har fortsatt som tidigare 3 ggr/ vecka. Sändningarna sker i samarbete med Stockholms Stads kommunförening. Ordinarie radiopratare under verksamhetsåret har varit Arnold Boström, Johan Rinderheim, David Lång, Linus och Staffan samt Jonny Levin.

Även SDU gjorde ett antal program under året.

Sändningarna kan höras på 88 MHz, lördagar 14:00 – 15:00, söndagar 9:00 – 10:00 samt torsdagar 20:30 – 21:30.

Hemsida:

På distriktets hemsida finns bl.a. olika läsvärda artiklar samt en presentation av distriktet och av partiets politik. Där finns också en länk till närradion då denna är tillgänglig även via internet. Flygbladsstatistik, redovisad per kommun och månad finns också att ta del av på denna hemsida.

Bulletinen:

Kommuner:

Distriktet har ett kommunalt mandat i Nynäshamn.

Partikansli:

Stockholmsdistriktet har även år 2005 svarat för driften av ett partikansli. Som sig bör medförde detta mycket arbete i samband med kyrkovalet, då många ringde för att beställa informationspaket samt valsedlar.

Kyrkoval:

I Stockholms stift erhåll SD 1,8 % (1.936 röster) och 2 mandat. Partiet ökade därmed sin representation med 1 mandat. De invalda blev Arnold Boström och Roland Gustavsson. Arnold Boström återinvaldes även i S:t Mikaels kyrkofullmäktige.

Till Kyrkomötet – kyrkans riksövergripande församling – erhöll SD 1,7 % av rösterna och

4 mandat, en ökning med 2 mandat. Valdeltagandet i riket som helhet var 12 %

Övrigt:

Den 13:e mars delades flygblad utanför Storkyrkan i protest mot Påskuppropet, vilket var en propagandakampanj med mål att ge personer som illegalt uppehöll sig i landet uppehållstillstånd.

Den 23:e april deltog ett flertal av distriktets medlemmar på Skattebetalarnas förenings årsmöte i Malmö. Den förnyargrupp inom Skattebetalarnas förening som man därmed stödde lyckades dock ej erhålla någon styrelseplats. Dock medförde SD:s närvaro en hel del publicitet och Moderaterna gjorde en massiv mobilisering med gratisbiljetter på SJ m.m.
för att behålla majoriteten i föreningen.

På nationaldagen den 6 juni var ett flertal medlemmar från distriktet med i den demonstration som anordnades i Växjö till stöd för SD-kurirens chefredaktör Richard Jomshof, vilken ej erhöll fortsatt anställning som lärare pga. sitt engagemang i SD.

I samband med denna demonstration anordnades även sedvanligt nationaldagsfirande i Växjö.

Vår aktion på pensionärernas dag

Almedalsveckan i början av juli

Johan Rinderheim har blivit inbjuden till olika skolklasser för att informera om SD och svara på frågor.

Den 3 december anordnades distriktets sedvanliga julfest, denna gång anordnad på en restaurang. Detta ansågs av de flesta som lyckat. Distriktets medlemmar fick under festen även tillfälle att träffa partiledningen vilka vid tillfället i fråga var i Stockholm för att hålla styrelsemöte.

Ordförande Johan Rinderheim – 1:e vice ordf. Arnold Boström – 2:e vice ordf. David Lång – Ledamot Niclas Carlberg – Ledamot Heidi Abramsson – Ledamot xxxx xxxxxx – Ledamot Jonny Levin – Ledamot Jonathan Stagh – Suppleant Anette Martinson – Suppleant Ove Karlsson – Suppleant Janina Sandlund


VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2004

Verksamhetsåret 2004 omfattar tiden 04.03.06 – 05.03.12. Perioden har främst präglats av fortsatt uppbyggnad samt det EU-val som hölls den 13 juni 2004.

Styrelse vald 6 mars 2004:

Ordförande Johan Rinderheim

Förste vice ordförande David Lång

Andre vice ordförande Torbjörn Kastell

Ledamot Heidi Abramsson

Ledamot Dan Kareliusson

Ledamot Anna Hagwall

Ledamot Martin Kinnunen

Ledamot Ove Karlsson

Suppleant Jan Milld

Verksamheter

Flygbladsutdelningar:

Kalenderårets siffra för de i distriktet delade flygbladen blev 270.800. Av dessa skickades

104.000 ut per post vilket möjliggjorts genom en donation från en privatperson. Distriktets aktivister delade ut 166.800 flygblad och valtidningar under kalenderåret 2004 vilket är en ökning med 59.000 i jämförelse med 2003. En ökning med 55%.

Närradion:

Radiosändningarna har fortsatt som tidigare 3 ggr/ vecka. Sändningarna sker i samarbete med Stockholms Stads kommunförening. Ordinarie radiopratare under året har varit Anna Hagwall Arnold Boström, Jan Milld, Johan Rinderheim, Linus och Staffan samt Torbjörn Kastell. Under hösten har även Jonny Levin gjort debut.

Sändningarna kan höras på 88 MHz, lördagar 14:00 – 15:00, söndagar 9:00 – 10:00 samt torsdagar 20:30 – 21:30. Då sker även sändning via Internet på stockholmsdistriktets hemsida. Från denna kan även äldre radioprogramprogram laddas ner.

Utbildning:

En ”Grundkurs för Sverigedemokrater” startades i oktober med drygt 20 deltagare. Kursen innehåller bl.a. faktakunskaper och träning i argumentationsteknik och den ger dessutom medlemmarna tillfälle att träffas och diskutera olika politiska frågor.

Hemsida:

På distriktets hemsida finns bl.a. olika läsvärda artiklar samt presentation och länk till närradion så att denna kan avlyssnas ”över hela värden”. Där finns också flygbladsstatistik redovisat per kommun och månad.

I december 04 anskaffade distriktet en egen domän www.sd-sthlm.se. Detta ger oss en bättre service och säkerhet. Adressen är också betydligt kortare än den som ansluter till riks- hemsidan dvs. www.sverigedemokraterna.se/stockholm.

Bulletinen:

Under året har Stockholmsbulletinen kommit ut samtidigt med den ordinarie bulletinen. Tanken är att vår bulletin skall komplettera riksbulletinen med lokala nyheter och kallelser. Det normala formatet har varit fyra A4 sidor, vilket är det största tillåtna för att vi skall kunna hålla viktgränsen för portot tillsammans med riksbulletinen.

Kommuner:

Distriktet har ett kommunalt mandat i Nynäshamn. Nyheter för i år är att vår första motion som lämnades in förra året togs upp till behandling. Vi lade även vår första Nynäshamnsbudget vilket vållade viss upprördhet i fullmäktige.

Under året har en ny kommunförening bildats – SD Haninge. Denna har varit aktiv och har haft flera bokbord samt lagt upp en hemsida.

15 augusti anordnades ett informationsmöte i Norrtälje då ett antal personer valt att gå ur ett annat parti för att i stället ansluta sig till SD. Detta har sedermera resulterat i att en interrimsstyrelse har bildats med målsättningen att hålla ett extra årsmöte i kommunen under våren 2005.

Partikansli:

Stockholmsdistriktet har även år 2004 svarat för att driften av partikansliet. Som sig bör innebar detta mycket arbete i samband med EU-valet då många ringde för att beställa informationspaket samt valsedlar.

Ett nytt telefonnummer har införts 22 66 77 vilket torde vara lättare att lägga på minnet än det tidigare. Det gamla numret 641 20 11 kommer dock att finnas kvar parallellt med det nya.

EU-val:

13 juni var det val till europaparlamentet. Inför detta hade distriktets aktivister delat ut en valtidning i 147.000 exemplar. Även det ovan angivna postutskicket med 104.000 informationskuvert var utdelat och ett antal torgmöten hade anordnats.

Valsedlar hade lyckats distribuerades med en någorlunda god täckning till 25 av distriktets

27 kommuner. Vaxholm blev utan och endast ca 10 % av Gotland täcktes. I sedvanlig ordning förekom sabotage från våra politiska motståndare i form av borttagande av valsedlar.

Distriktet erhöll 4.380 röster vilket motsvarar 0,74%. I EU-valet 1999 erhöll distriktet

2.653 röster.

Övrigt:

På nationaldagen den 6 juni delades flygblad ut till de som besökte nationaldagsfirandet på Skansen. Både ris men mest ros mottogs. De som deltog uttryckte efteråt tillfredställelse med att ha nått ut med budskapet till så många intresserade.

En sensommarfest anordnades i slutet av augusti i Sollentuna. Där spelades bl.a. brännboll och det medeltida spelet kubb. Vi hade även turen att ha vädergudarna på vår sida och det blev en mycket trevlig dag.

Vår aktion på pensionärernas dag på Skansen var lika lyckad som tidigare år.

Almedalsveckan i början av juli präglades av att vi dokumenterade Almedalstalen och vad som sades på de många seminarierna. De mest intressanta inslagen lades upp på vår hemsida liksom en del kortare filmer.

Förutom informationsmöte i Norrtälje har under året informationsmöten även anordnats i Stockholm och Solna. Till dessa bjuds nya medlemmar och intresserade in för att bli informerade om partiets politik och historia samt för att träffa medlemmar.

Johan Rinderheim har blivit inbjuden till tre olika skolklasser för att informera om SD och svara på frågor.

Den 4 december anordnades distriktets sedvanliga julfest. Huvudtalare var Mikael Jansson som förärat festen med sin närvaro. Den blev den näst största julfesten i partiet 2004

(SD Göteborg slog oss med ett tiotal personer).

Johan Rinderheim David Lång Torbjörn Kastell

Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

Heidi Abramsson Dan Kareliusson Anna Hagwall

Ledamot Ledamot Ledamot

Martin Kinnunen Ove Karlsson Jan Milld

Ledamot Ledamot Suppleant


VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2003

Verksamhetsåret 2003 omfattar tiden 03.03.13 – 04.03.06. Perioden har främst präglats av fortsatt uppbyggnad samt den EMU-omröstning som hölls den 14 september.

Styrelse vald 13 mars 2003:

Ordförande Jonas Åkerlund
Förste vice ordförande Johan Rinderheim
Andre vice ordförande Mats Strandberg

Ledamot Torbjörn Kastell
Ledamot Dan Kareliusson
Ledamot Anna Hagvall
Ledamot David Lång
Ledamot Ove Karlsson

Suppleant Arnold Boström

Styrelse 6 mars 2004:

Ordförande Johan Rinderheim

Ledamot Torbjörn Kastell
Ledamot Dan Kareliusson
Ledamot Anna Hagvall
Ledamot David Lång
Ledamot Ove Karlsson

Suppleant Arnold Boström

Förändring skedde således under verksamhetsåret. Jonas Åkerlund var pga. hälsoskäl tvungen att avsäga sig alla uppdrag. Mats Strandberg bestämde sig för att lämna partiet.

Jonas Åkerlunds hälsa har glädjande nog förbättrats under vintern och han har nu åter i mån av kraft och tid trätt i partiets tjänst.

Verksamheter

Flygbladsutdelningar:
Kalenderårets siffra för de i distriktet delade flygbladen blev 107.100. Av dessa var 64.100 EMU- flygblad.

Närradion:
Utsändningarna har fortsatt som tidigare 3 ggr/ vecka med den förändringen att torsdagstiden flyttats fram en timme till 20:30 – 21.30.
Gun Kullberg gjorde sitt sista år som aktiv radiopratare – detta efter många förtjänstfulla och uppskattade år. Hon fortsätter dock att vara ansvarig utgivare för sändningarna.
Staffan och Linus har under året tillkommit som nya uppskattade röster i etern samt glädjande nog även Jan Mild, välkänd och etablerad såsom bl.a. redaktör för Blågula Frågor.

Lokal Hemsida:
I februari 04 tog Stockholmsdistriktet en ny vidareutvecklad hemsida i bruk. Den ligger på en betald domän så ovidkommande reklam förekommer ej längre.

Seniorverksamhet:
Seniorverksamheten har under året varit vacklande då Gun Kullberg dragit sig tillbaka som ansvarig för verksamheten. Under vintern beslöt sig dock gruppen att åter börja träffas och verksamheten återupptogs.

Partikansli:
Stockholmsdistriktet har även år 2003 svarat för driften av Sverigedemokraternas partikansli.

Övrigt:
En vårfest anordnades 26 april i Sollentuna. Festens supskallar var Martin Åkerlund, Christoffer Helle och Martin Kinnunen. Festkommittén fick mycket beröm för bl.a. en utsökt oxfilé med potatisgratäng. Musikunderhållning erbjöds av varierande slag.

Nationaldagen 6 juni firades med flygbladsutdelning på Djurgården och både ris och ros mottogs av de tillströmmande.

Ett informationsmöte om EMU anordnades den 29 juni. Johan Rinderheim redogjorde då bl.a. om något om bakgrunden till det stundande EMU-valet och tidigare fattade EU-fördrag.

Almedalsveckan i början av juli besöktes av ett antal aktivister med Mikael Jansson i spetsen.
Gotland är distriktets sydligaste kommun. Torgmöten hölls och flygblad delades. Vid ett tillfälle blev man attackerad av en grupp maskerade ”motdemonstranter”. De blev dock skrämda på flykten och Mikael Jansson och Torbjörn Kastell tog upp jakten. Under flykten kastades det ena maskeringsplagget efter det andra. Bråkmakarna lyckades dock undkomma genom att ta sig in på ett privat område där Mikael och Torbjörn tvekade några sekunder för länge.

Ett stånd upprättades på Wheels motormarknad i Barkarby 2-3:e augusti. Intresset var stort för SD:s produkter samt flygblad och inbetalningskort. Flera betalade också medlemsavgift direkt på plats.

På pensionärernas dag – 16:e augusti – delades flygblad utanför Skansen. Vänsterpartiets
Ulla Hoffman stod i närheten och var mycket besvärad över att behöva ha samma åsikter som SD i en sakfråga.

I oktober delades det ut flygblad vid tre tillfällen utanför Skattebetalarnas Förenings möten i norrort. Ett speciellt flygblad om invandringens kostnader hade tagits fram. Detta kompletterade den övriga information de besökande fick.

Distriktet började i november hålla lokala månadsmöten för information om partiet,
dess politik, historia m.m. Dessa möten har blivit välbesökta och uppskattade inslag i verksamheten för såväl nya som gamla medlemmar.

Den 6 december anordnades en julfest. En trubadur underhöll deltagarna med allehanda musik, från Elvis till Ultima Thule. Liksom året innan hade festgruppen ordnat med ett rikt tilltaget julbord.

Johan Rinderheim
Distriktsordförande


VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2002
STOCKHOLMSDISTRIKTET

Verksamhetsåret 2002 omfattar tidsperioden 02.03.20 – 03.03.12. Denna period har för distriktet främst präglats av fortsatt återuppbyggnad samt det allmänna val som hölls
den 15 september.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande Gun Kullberg
Förste vice ordförande Arnold Boström
Andre vice ordförande Johan Rinderheim

Ledamot Torbjörn Kastell
Ledamot Heidi Abramsson
Ledamot Inger-Siv Mattson
Ledamot Ove Karlsson
Ledamot Sanne Arnoldsdotter Boström
Ledamot Anneli Carlsson

Suppleant Lars Johansson
Suppleant Siv Rochat
Suppleant Jonas Åkerlund

VERKSAMHETER

Flygbladsutdelningar:
Totalt delades 240.000 flygblad ut i distriktets regi under kalenderåret 2002.
105.000 av dessa var valfoldrar som delades ut från slutet av juli till mitten
av september.

Radioutsändningar:
Radioutsändningarna utökades under året med en repristid på söndagar. Nu sänds således 3 ggr/vecka – en ordinarie sändning och två repriser. Utsändningarna går även att ta del av på internet via www.cityradio.nu. Ansvarig utgivare har varit Gun Kullberg.

Lokal Hemsida:
Under året lades en väldesignad distriktshemsida upp där bl.a. styrelsen presenterades.
En oregelbundenhet har dock förekommit vad gäller hemsidans fungerande.
Distriktet har även en e-mailadress för kontakt med lokala företrädare.

Seniorverksamhet:
En uppskattad seniorverksamhet har bedrivits med möten en gång per månad. Under valrörelsen bladades bl.a. valfoldrar. Flera av deltagarna bevakade då även postkontor och vallokaler.

Partikansli:
Stockholmsdistriktet har även år 2002 svarat för driften av ett partikansli. Från och med september överfördes dock en stor del av detta arbete till Skånedistriktet.

Evenemang:
Almedalen besöktes traditionsenligt under den politiska veckan i juli. Gotland är distriktets sydligaste kommun. 8 aktivister från Stockholmsdistriktet samt 17 aktivister från övriga landet deltog. Torgmöten hölls och flygblad delades. Ett harmlöst rabalder ledde till att SD utestängdes från den centrala delen av Almedalen.

Den 27:e oktober hölls ett medlemsmöte med valet som tema. Johan Rinderherim berättade där om partiets resultat och olika valepisoder samt svarade på frågor.

Den 17:e november höll Torbjörn Kastell ett mycket initierat och uppskattat föredrag om slaget vid Poltava. Vid detta evenemang togs en inträdesavgift på 50.-

Julfest anordnades 30:e november. 90 personer deltog. Inträdesavgiften var 150:- Festgruppen fick mycket beröm och då flera personer hjälptes åt med att laga maten gick evenemanget med vinst.

Allmänt val:
Vid tiden inför det allmänna valet 15:e september kontaktade fler och fler personer partiet för att hjälpa till med att dela ut valfoldrar samt med att lägga ut valsedlar på postkontor och i vallokaler m.m.
Resultatet för distriktet (Stockholms län + Gotland) blev 11.300 riksdagsröster, 8.508 landstingsröster och 7.484 kommunröster. Mandatfördelningen blev 1 mandat i Nynäshamn. I Sigtuna var SD endast 20 röster från att ta mandat.

Gun Kullberg
Ordförande


June 20, 2009

Sverigedemokraterna Stockholm